फीटचे फीट दोन वेन्यो घालोन याशी, आन मेनवातीये नक्षी काडलेल्यो तांबड्यो रेबिनी घाल्याशी. वर्गात खिरताना तीन माई कते - कते नजरानजर ओह्याशी, आन मंग मा पोटात फाळ याशिस बाकी ऱ्याशी. मास्तरने इला शिक्षा केली गा मा जीवाई आकळ ओह्याशी, आन माला वर्गातने बायार काडला गा ई पापनी ओली ओह्याशी. more...


read more

“हाकोटश्या हॅवश्या, वा-या हरी, पावने स शी आयमेरी, कानाला बरी” साडे स श्या मिसाला, उठली मरी, अन्द्र्यानॅ मारलॉ तीला, टॉमनॉ भारी ॥


read more

चित्रकार 'अर्नेस्ट रोड्रिग्ज' ह्यांच्या चित्रावर सुचलेले काव्य...कवितेला जिवंतपणा येण्यासाठी प्रमाण भाषेऐवजी बोली भाषेतील काही शब्द वापरले आहेत..


read more