ऑफिसात सई करोन दोपारा जिव्या घारा येनाऱ्यांना सलाम, १२-१२ तास उब्यान डूटी करनाऱ्या शिपवरश्या पोरांना सलाम! देवळात पुडे-पुडे करोन गावात मारामारी करनाऱ्यांना सलाम, दख्ख्योर बेहोन वार्ता करणाऱ्यांना सलाम! नाक्योरशे वडा-पाव खाऑन वेळ मारोन नेनाऱ्यांना सलाम, यूके- यूएसला बर्गर खाऑन दी काडनाऱ्यांना सलाम! गटारे तुंबले भगून सरकारला गाळी मारनाऱ्यांना सलाम, मतदानादिहा सहलीला जानाऱ्यांना सलाम!


read more

तुमाला नवीन जगासा का कळाते? एकविसावा शतक उजाडला, घरोघरी शिक्षणाव दिवो लागलो पोरे चांगले हिक्या लागले, बयबाबा त्या शिक्षणाकरता खर्च करया लागले पोरांना अक्काल आली, आम्सो निर्णय आमे घेव, तुमाला नवीन जगासा का कळाते?


read more

शिमा : अरे, अंद-या, मायती पडला गा, नाल्यातशी रोजू, हकोटे पास वास्ता मेली कड़े हंगाते .... अंद्र्या : अरेरे, श्या, खूप वाईट जालारे, बिशारी बरी होती रे, लाख बाई, कते पन जाय, खिशात कै ओहो, नोहो, पन नाय बोयली नाय कतेस, शिमा : खरासरे ... खूप वाईट जाला रे, जा पाय तोंड बागोन येओ सल... अंद्र्या : बाबू ला पन कलव ना रे… तो पन येतोतो कते कते.... शिमा : सलदे, तू तयार रे मे त्याला पन हांगाते....


read more

aapun je fale khatyav te pikvyado ka ka kartyat ani te aalya swaasthakarta kode ghatak haat yaao ghetlelo aadhavo 1) aapun je basryaye kele khatyav te pikvydo calcium carbide so wapar kelo jaate ani ta olkyasa kaha tar kelya dethapasunso pude 2 centimeter paryant haal pivlya aivaji hirva ahte manje samjyasa ki te kele pikvyado calcium carbide so wapar kele aani tyao parinam yakrut ani pachankriyevar hote


read more

ओ सांद पण का कामाल करते रे ... आमे लाने होते तीगाळा आम्सो होते सांदुमामा आमशी मम्मी आमाला त्याला दावाडन हळूस्कान फस्वोन खावड्याशी तो बाग सांदुमामा ….पटकन मोडको घेवू?..... कड्सा का आन कड्सा का?


read more

cartier panthere replica watches breitling diamond bezel mens watch replica watch platinum watch rolex panerai luminor marina 40mm review fake watches breitling ab0110 replica certified breitling service centers audemars piguet replica watches womens hublot replica watches tag heuer link calibre 5 rolex replica breitling list titan ladies watches replica watch hublot laferrari winding tank louis cartier price swiss replica watches